Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MAGUNK KÖZÖTT SZÓLVA: Mit is jelent a kiközösítés?

2018.08.30

Képtalálat a következőre: „kiközösítés”

 

2018. augusztus 31-én éjjel 1:05-kor lesz egy Hold-Mars quadrát (90°), és kellemetlen fényszög. Mi történhet ekkor? Mindenkinek a fantáziájára bízom, de valami, ami korábban teljesíthetőnek tűnt, valamilyen oknál fogva a „képtelenség kivitelezni” állapotába kerülhet. Valaki sértő megjegyzéseket tesz szándékosan, vagy akár akaratlanul. Harag és ingerültség önti el az ember agyát, és feszült érzéssel fekszik az ágyban. Ki ne ismerné ezt az állapotot? Gyakran előfordul ilyen a legjobb családban is, napokig a „kiközösítés” érzetét keltheti bennünk. A kiközösítés életünk részévé válhat olykor apróságok miatt is, a komolyabb dolgokról nem is beszélve.

 

Manapság dúl a kiközösítési láz bennünk, és körülöttünk egyaránt. Egy lexikonból vett értelmezés alapján: „a kiközösítés alatt egy személy vagy egy csoport valamely közösségből való részleges vagy teljes kizárását értjük. Az esetek túlnyomó többségében részleges, azaz csupán a közösség bizonyos jól körülhatárolt tevékenységei végzésének jogától fosztja meg a kiközösítettet (pl. nem vehet részt a tábortűznél). Főbb típusai: szociális (társadalmi csoportból, pl. törzsből való kirekesztés), politikai (pl. pártból való kizárás), vallási.”

 

 

Hogy van ez asztrológiailag? Úgy, ha pl. az ön születési képletében egyik uralkodó bolygója jegyről-jegyre quadrátot (90°), oppozíciót (180°), vagy konjukciót (°) kapott hidegen-melegen, akkor egy életen át - a tranzit ideje alatt – érzékelni fogja: ki van, ki lett közösítve.

 

Mindez országok esetében is igaz! A magyarok, amióta bejöttek a Vereckei-szoroson át, lépten-nyomon a saját bőrükön érzik a kiközösítést, az ezeréves átkot.

 

 A jelenlegi Magyar Köztársaság (1989. okt. 23. 12:02 Bp.) képletében  Jupiter, a Rák jegyben és a VII. Házban: nehézségei vannak az EU hatóságokkal, hivatalokkal. Miért? Mert szemben áll a Szaturnusszal, a Bakban és az Első Házban. Mert  a honfoglalás óta  túl sok a „házon” (hazánkon)  belüli elválasztó, gyakran borúlátó tendencia. Magyarán és magyarul, a magyaroknak,a  határon túliaknak is  egyet jelent és jelez: itt a Kárpát-medencében egy időben  ez a nép két irányba húz. A teljes  szabadság vagy a jól bevált, biztonságot adó rutin felé. Nem igazán tudja, hogy lépjen-e vagy visszavonuljon. Mentségére van, a Jupiter-Szaturnusz szembenállás előnye, mivel túlélő energiákat mozgat meg.

 

A magyar nemzet – jelen esetben is – kész feltartóztathatatlan változtatásokat végrehajtani az idegenek kötelmeivel vagy felelőtlenségeivel szemben. Tehát, asztrológiailag  bizonyított, hogy bennünk megvan az a képesség, miszerint  mindig tudjuk: hol és merre/merről zörög a haraszt. Ki leszünk közösítve? Nem jó a kérdés! Mindig azok voltunk, és amíg áll ez a nemzetközösségünk, azok is leszünk és maradunk is! Túléljük ezt is!

 

Szent István Magyarországa (1000. december 16-án 12:04 Esztergom – Németh Ágnes asztrológus szerkesztésében) a Nap, a Nyilasban (!), ahogy éppen akkor a Neptunusszal a Nyilasban (!) ezen együttállás is sejtetni engedi, hogy e nemzet a kezdet kezdetekor is már sokkal érzékenyebbé vált a környezeti behatásokra, mint mások általában. Ismerjük a történelmünket,  nem tartok erről különórát. Kossuth Lajos vagy éppen  Horthy Miklós kormányzósága képletében is leledzik olyan aspektus, amiben kellően bizonyítható, hogy a kiközösítés „genetikai-örökségünk" is egyben. Jó ez? Miért ne lenne az? Számtalanszor nem egyenlő esélyekkel vehettünk részt rész egy-egy tábortűznél,ahol osztottak és szoroztak a fejünk felett, de túléltük ezt is, azt is (Bach - korszakot, vagy a Trianont, stb.)

 

Az egyént többnyire  jobban érdekelheti - jegyről-jegyre –hogy amikor a saját születési képletébe tekint, abban melyik diszharmonikus engedi sejtetni azt, hogy akár egyszer, ha nem többször  kiközösítették, és mindezt nap,mint nap túl kell élnie.

 

Itt és most nem részletezem, hogy melyik fényszög az, amelyik megtépázza a tekintélyünket. Javaslom, hogy: akik tudják a születési Nap jegyük mellett az ascendensük, vagy a Hold csillagjegyét, bátran vegyék bele az értékelés során. Lássuk…

 

JEGYRŐL-JEGYRE

 

KOS esetében a Mars negatív fényszöge tudatja, hogy az indulatossága, ingerlékenysége miatt ön alapjáratban egy diszharmonikus személyiség. Konfliktusainak forrása a gyakori felindulása, türelmetlensége, feszültsége, veszekedőssége, és mindez a kiközösítésének a fő oka...

 

BIKA esetében kiközösítésének gyökere a Vénusz negatív fényszöge, a temérdek kiadása élvezetekre, túlzott hajlama az esztelen költekezésre pl. ruházatra, luxusra. A férfiak és még a nők esetében is vagyonvesztés a (barát)nők/férfiak miatt, és az irigység, az önzés jelenti a problémát e téren.

 

IKREK kiközösítése esetén a megbízhatatlansága veri ki a biztosítékot, a Merkúr negatív aspektusából kikövetkeztetve. Nem árulok el titkot azzal, hogy ismertetem: a szétforgácsolt érdeklődési köre, az egy-, vagy akár a túlzó sokoldalúsága, gyakori véleményeltérései a rokonokkal, barátokkal és a szomszédokkal idegesítő, zavart gerjesztőek önmagában,  de a köreiben is. Ezt nem is tagadhatja!

 

RÁK esetében, hogy ön miért lesz kiközösítve, egyszerű az ábra, vagyis a Hold diszharmonikusa jelzi! Nem kell családtagnak lennie ahhoz, hogy betegyék a sütőbe és megegyék egy ültő helyükben, ha nem úgy táncol, ahogy azt a falkavezér diktálja. Ha családtag, akkor ki kell várnia meddig tart a kedvezőtlen állapot otthon, melyek a családi gondok és a nehézségek. A honvágy itt erősebb, mint a sz.r ügy!

 

OROSZLÁN esetében a tekintélyféltése miatt közösíthetik ki, a Nap sérült a képletében. Tulajdonképpen igen egyszerű az egyenlet, mert gőgös, elbizakodott, hűtlen, hatalmi mániás, zsarnok. Alpári ezek közül mindegyik. Külön-külön és együtt is tiszteletlenség, miért kéne ezen önnek csodálkoznia. A saját szakállára élvezethajhászó, könnyelmű, ön ezzel együtt asztrológiailag így egy hibás „konstrukció”...

 

SZŰZ esetében legegyszerűbb a kiközösítés!  A strébersége olaj a tűzre, ezt a negatív Merkúr mutathatja. Ez az első és a legfontosabb, mivel nem láthatatlan, hanem valósággal ordító. Kötelességének érzi (?)– csakis a kiközösítettről beszélek –, hogy ön vegye észre mindenkinek a rossz munkamódszerét, az egyenetlen munkaritmusát, a mások szervezési hibáit és vétségeit. Ennyi és akkor önnek annyi!

 

MÉRLEG, az ön kiközösítése is elég látványos és egyértelmű és a Vénusz támadott állása enged erre következtetni! Az opportunizmusa, a látványos mesterkéltsége, a fecsegő magatartása, a sztárok kritikátlan majmolása, a kompromisszumképtelensége jó ok arra, hogy az obligón kívül találja magát a közösségekből. Így a harmonikus szlengjei semmit sem érnek, és senki se veszi maga mellé!

 

SKORPIÓ-nál a kiközösítés nemes egyszerűséggel a bizalmatlansága miatt eshet meg. Szeizmográfja igen fejlett, így ha valami nem kerek, akkor beindíthatja a negatív érzékiségét, és ezzel valójában maga alatt vágja a fát! A Plútó fasírtban, akkor a Gábriel őrangyal is gyanús, mert égő karddal jelenik meg, hogy jogosan végrehajtsa kizáró küldetését!

 

NYILAS dolgában a helyzet a következő. Kiközösítésének fő oka többnyire a felelőtlen ígérgetése, vagyis a Jupitert keresztezi valamelyik planéta. A Háry János-effektus is felhozható a terhére és sajnálom, de tudatom: olykor egykedvűen képmutató világszemlélete vagy a pazarló (deficites) attitűdje tulajdonképpen bicskanyitogató tud lenni. Megsértődik, de képes pozitívan felfogni, ill. a helyére tenni a válságát!

 

BAK számára a kiközösítés nem is ügy, a Szaturnusz megtörése lehet az ok-okozati összefüggése ennek! Sokszor félrehúzódik önként és dalolva, és úgy tűnik hideg-rideg, kegyetlen tekintetek kíséretében ölni is tudna, ami valójában így nem teljesen igaz! A születése pillanatától számítva gyanakvó és gátlásos, de nem mindig veszi észre ezt önmagán. Az viszont igaz, hogy törtető és ezzel nem tud elszámolni szemtől-szemben.

 

VÍZÖNTŐ-nél a kiközösítés valójában egy pillanat tört része alatt amolyan természetes dolog. Nem igényel külön magyarázatot sem,így ez esetben az Uránusznak nincs pozitív után töltete. A pillanatok alatt keletkezett nyugtalan viselkedése, az örökösen változó haveri kapcsolatok - hol elválasztó, hol (el)szakadó -  és a mélységes ellentmondások a különcséget gerjesztik önben. Örök excentrikus alak.

 

HALAK kiközösítését a passzivitása táplálja, és a Neptunusz negatív aspektusa jelzi/jelenti rá így önre a veszélyt. Amint azt tapasztalja, hogy jellem gyenge, hazudozó, képzelgő és rendszertelen emberek akarják megmondani a frankót, akkor álomvilág(á)ba menekül. Ezzel meghatványozódik a gyakorlatiatlansága, a szétforgácsolódás képessége és mielőbb önmagát teszi a csalások első áldozatává.

 

 

Remélem, hogy ebben az értekezésben a higgadtan gondolkodó okos ember(ek) esze eljut arra felismerési pontra, hogy tudjon,/tudjanak mit kezdeni a saját, vagy mások kiközösítésének a világrengető problémájával. Akit kiközösítettek, az attól még nem alacsonyabb szintű. Helyzete egy kikényszerített állapot, amiből jellemhibák is születhetnek. Lehet ennek elszenvedője a kiközösítő és a kiközösített egyaránt. 

 

Megismétlem, akik tudják a születési Nap jegyük mellett az ascendensük, vagy a Hold csillagjegyét, bátran vegyék bele az értékelés során.

 

Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

 

https://steinergergely.eoldal.hu/cikkek/2018-havi-prognozisok/horoszkopja-elkesziteset-kerje-tolem....html


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.