Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VÁLTOZÉKONYAN SODRÓDNAK

2015.01.13

VÁLTOZÉKONYAN SODRÓDNAK

Ikrek-Szűz-Nyilas-Halak

 

 

Hivatásomnál fogva naponta megadatik, hogy emberek gondjait, problémáit hallgatom – személyesen, telefonon, e-mailben, skypeon - és kevés üdítő kivételtől eltekintve, szinte mindegyik tőlem várja a megoldást. A válaszom, a kérdező igényeinek megfelelően mindig körültekintően alapos, de nem győzöm hangsúlyozni: (az élet) feladat kivitelezése már nem (lehet) az én gondom. Egyszerű lenne azt hinni, hogy milyen könnyen „átmegy” a feladat, mivel a hozzám fordulónak a saját dolga/sorsa menetében igencsak jártasnak kéne lennie

Gyakran nyugtázom elégedetten, hogy jó ötlet volt négy évvel ezelőtt elindítani a honlapomat, mert a hasonló (sors)eseteket általánosítva, minden érdeklődő okulására, összegezve nyilvánosságra hozhatom a közös és éppen ezért nagyobb érdeklődésre számot tartó felvetéseket. A témalehetőség végtelen, és egy-egy aktuális eset szinte adja magát. Mindenki besorolható az alábbi három jegy valamelyikébe, így mindenki a helyére kerül:

Kardinális jegyek Kos, Rák, Mérleg, Bak

Fix-jegyek Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő

Változójegyek Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak

 

Mi a gond velük? Semmi. Ebben a  jegyzetemben most a helyzet alanya és állítmánya, a Változó-jegyűek problémája!

Változó-jegyűek

…alig, vagy nehezen, sőt többnyire nem akarják felfogni, hogy nekik a sodródás „jutott”! Mondjam azt, hogy akkor ez nekik így jó? Nem! Most is azt mondom, ami igaz, nem azt, amit hallani/olvasni szeretnének!

Az írás olvasása után is maradnak a megszokott kérdések némi hiányérzettel vegyülve, de abban biztos vagyok, hogy az utolsó szóhoz érve legalább az érintettek a saját sorsuk értelmezésében előbbre jutottak, és újabb ismeretekkel gazdagodtak.

A kiváló adottságokkal született Ikrek jegyű esetében megemlítem az intelligens, eszes és kiváló közvetítő képességeket. A logikus, megbízható Szűz jegyűnél  értelmes életre teremtő dolog az analitikus képesség. Nyilas jegyűek idealizmusa, lelkesedése és jóindulata párját ritkítóan tiszteletre méltó tulajdonságok. Halak jegyűek esetében a segítőkészséget, odaadást és az emberszeretetet nem kell külön megmagyarázni. Vegyük sorban ezeket a jegyeket, melyiknél mi is a baj azzal a sodródással?

 

IKREK jegyű gyakran áll elő azzal a monológgal, hogy körbe van véve olyan emberekkel, rokonokkal és barátokkal, akik kétszínűek és kiállhatatlan alakok. Visszaélnek a bizalmával, legnehezebb helyzeteiben felületesen kezelik a kérdéseit. Kapkodás az egész ami körülötte történik, nem tartanak ki mellette, és ők a legelsők, akik elárulják. Mondogatja nem ezt akarta, csak (mindig) kénytelen tudomásul venni. Így megy az adok-kapok rendesen oda-vissza. Olyan, mintha felkapná a szél, elsodorja ki tudja hová, ahol aztán kezdhet mindent elölről…Miért van ez így?

Ilyenkor előhalászom magamból a kötelező optimizmust – bőven van már tapasztalatom ebben – és a mindent tudni akaró embernek tudtára adom: az van/lett, hogy: „könnyűnek találtatott” és a Sorsa úgy rendelte, hogy minden nehezék nélkül felragadja, „odébb teszi”, mivel ahol vihar dúlt, onnét jobbnak találta kisöpörni, és adott (a Sors) egy új életet. Születése adta sokoldalúsága, kapcsolatteremtő képessége, mozgékonysága mindig kéznél van, és ha  egy „lemez lejárt” (tán össze is tört) van esze, sok is, használja hát! Ha szél nem lenne, ön egy céltalan alak; legkisebb szellő is szárnyakat ad önnek! Lapozzunk!

 

SZŰZ jegyű kiváló adottságaival gyorsírásra késztet, hogy pontról-pontra jegyzetelni tudjam amikor felsorolja, hogy mennyi kicsinyes emberrel van körülvéve, és amúgy ki nem állhatja a prűd alakokat, és képtelen elviselni a slendrián embereket, mert senki sem azt csinálja, amihez ért, kontárok siserehada osztja az észt. Jó megfigyelő, így kijelenti, ő sem ezt akarta, de azon nem csodálkozik, hogy miért is elégedetlen a saját sorsával. Az emberek meg csak azért vannak, hogy a butaságukkal őt az őrületbe kergessék? Kérdés, tudok-e értelmesen pontról-pontra úgy megfelelni neki, hogy mindez az ő rendszerező képességeivel egyensúlyba kerüljön.

Igen, lehetséges ez! A születési jegye adta/adja meg a választ, mivel mestere a változáshoz igazodásnak. Ebben a földi megtestesülésben egy határozatlan eltévelyedett embert,vagy szkeptikus halandót  óvatos, és körültekintő attitűdje a helyes cselekedetre tudja ösztönözni. Az igaz, ha nem is pedánssá, de logikus rávezetéssel képes rendszeretővé tenni a bizonytalant. Meddig? Egész életében! Amikor dolog van ott ő az első. És ha nincs? Az igazán nagy baj – mondom én, és rögtön felfogja miről is beszélek!

 

NYILAS jegyűvel kapcsolatban, már nem is kell mondanom: változó képességei csapdájában – nem túlzok – törékenyebb mindenkinél, mint ahogy azt maga, vagy más gondolná.  Ő maga sem érti, hogy képesek egyes emberek úgy felpiszkálni, olyan dolgokba belehajszolni, amire szerinte még álmában sem lenne képes. Képtelen megérteni, hogy némelyek mennyire meggondolatlanok a felelőtlen ígérgetéseikkel, aztán neki kell magyarázkodnia mások nagyzolása miatt. Kialszik benne a tűz, és ahelyett hogy lelkesítenék, megforgatják a hamuban maradék önbizalmát!

Változáskor megkeres és közli velem a szomorú hírt, hogy „kiütötték a nyeregből”. Mindig azt mondom/mondtam, onnan igen, de „meg tudja ülni szőrmentén is a lovat!” Mindenben az értelmet kereső emberrel könnyű a dolgom, mert csak emlékeztetnem kell a patkóra, aminek meg kell előbb járnia a parazsat, a tüzet, ahogy neki is a poklot. Ahhoz pedig, hogy rálépjen arra az útra, amire szándékozott, az nem a nyergen és a szőr milyenségén múlik, hanem azokon, akik a patkót készítik, és azon, aki hisz abban, hogy ez a változás átmeneti. Mindez magán az úton (életen) nem változtat, csupán a célon! Minden lehetséges, semmi sem lehetetlen, ezt csak egy Nyilas tudja! Tudta?

 

Tekintsünk bele a HALAK jegyű álomvilágába! Hogyan lehetséges - mondja - mindig önzetlenül szeret, de őt becsapja mindenki, akit csak útjába sodor az ár. Miként lehet ennyire víz alá nyomni őt a családban, az otthonában, az érzelmi életében. Kipellengérezik, és önzetlenségét, odaadását nevetség tárgyává teszik. Miféle ember az, akit ő szeret,  vagy szeretni tudna, aki  neki szánja a legtöbb hazug szót, és csak megjátssza a szeretőt? Ennyi jellemgyenge ember van? Vagy ő maga is ennyire jellemgyenge?

A válaszom mindig: igaza van, ön is jellemgyenge! A sodródása során figyeljen arra, ha a másik ember egyéniségéből hiányzik a derű, akkor ön miért éppen őbeléje kapaszkodik? Akiben ön iránt nincs gyengédség, ami önben megvan, akkor mit képzel róla? Jellemgyenge az is, aki csak a saját képzeletében emberszerető, míg ön a valóságban. A boldogság is jellemgyengeség annak, aki boldogtalan, mert mégis úgy tesz, mintha az volna. Örüljön inkább annak, hogy jó maga nem lehet, s nem tud szeszélyes lenni, ön itt elrémítően gyenge, viszont ebben a pl. a Rák „verhetetlen"!

 

Aki ismeri a Nap jegye mellett az ascendensét, valamint a Hold jegyét, olvassa el azokat is, segít a dolgok jobb megértésében.

Miért? Mert egyénenként változó, hogy kinek hol van az életerő jelölője (Nap), vagy érzelemvilága (Hold) és a lelki rugói (ASC).

Hiszem, és tudom, hogy garantáltan mindig van „kijárat” a Változó-jegyek okozta dilemmákból…

 

"Ha jártas is valaki a horoszkópiában, az korántsem jelenti azt, hogy nem kell aktívan, felelősségének tudatában részt vennie az emberiségre elkövetkezendő szebb és jobb világ útjainak igazgatásában. Helytelen volna úgy vélekedni, hogy a csillagokban minden meg van írva és számunkra nem marad más, csak annyi, hogy a sorsunkat betöltsük.

Nem! A csillagokban nincs megírva az, hogy az embernek lagymatagon senyvednie kell. A csillagok azonban tudtunkra adják, hogy egy új és magasabb szellemiségű korszak felé haladunk és ez a korszak mindenki számára már a kezdetét veheti, ha cselekszünk. Bele kell avatkoznunk a saját életünkbe. Önmagunkat kell felépítenünk, és állandóan tisztogatnunk az életet, hogy a múlté legyen az élet minden keserve, kínja.

Ilyen értelemben kell vizsgálnunk és hasznosítanunk a horoszkópot. Belátással és önismerettel napvilágra kell hoznunk a legjobb belső értékeket, és a cselekvő embernek önmagukon, és az emberiség templomában kell munkálkodnunk - arra szólítanak fel a csillagok.”

Erasmus Parm

 

Megjegyzés: Heinrich Christian Meier-Parm, német drámaíró, regényei és novellái vannak, filozófus és humanista, kiváló retorikus, aki úttörője is egyben a nyitott és az újkori gondolkodású asztrológiának. Műveit Erasmus Parm néven ismerjük.

 

Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

 

 https://steinergergely.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/horoszkopja-elkesziteset-kerje-tolem....html

 

Információ: s.gergely@t-email.hu címen, vagy +36-30-9391-338 telefonon.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.