Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A TITOK AMIT SÍRBA VISZÜNK (?)

2014.02.03

 

   sorskerdesek.jpg

Az asztrológiában a titok házai „beszédesek”! Ez egy képzett asztrológusnak elemzéskor igazi próbatétel, mert onnantól már nincs titok, de hallgatni is tudni kell, és néhány esetben, azt nagyon! A saját titkát mindenki a sírba viszi, kivéve, amit nem...

Hogy is van ez asztrológiailag?

Az Első Ház (ascendens) uralkodója, ha a 8. Házba és a 12. Házba „esik” a születés pillanatában (vagy a képletében) „árulkodik”, és így már nem is igazán titok, ha úgy vesszük. Ahhoz, hogy helyesen értelmezzük a titkot, alaposan kell ismernünk az embert és az ő életét is. A titok feltárásában nagyvonalúan kell eljárnunk asztrológiailag….asztrológusként és emberként is. Pontosabban, túl kell jutnunk egy elméleten, és olykor önmagunkon is...

 Az asztrológiát értőknek és élvezőknek most is jegyről jegyre ebben a hármas szerepkörben, az ascendens, a 8. Ház vagy a 12. Ház helyzetekkel világítom meg, szándékom szerint röviden, tömören és érthetően, hogyan is működik mindez. És, hogy van olyan, aki semmit sem ért?! Lehet, hogy most neki van igaza, és ezzel akár szerencséje is. Vannak olyan dolgok az életben szép számmal, hogy jobb semmit nem tudni, csak jöjjön, aminek jönnie kell. Megfontolásból most itt a 12. Ház témát mellőzőm; és ez nem titok, sok(k) lenne ez most így egyszerre...

 Aki pedig képes szembenézni a tényekkel annak a következőkkel kell számolnia: ha az ascendens uralkodója a 8. Házban áll, kellemetlenül saját maga (képes) okozni a végzetét annak uralkodó bolygója „rendeltetése szerint”. Sőt, egy másik ember sorsát is képes úgy alakítani, hogy annak is befellegzik. E tudás birtokában kellemes része lehet, tudva, hogy az asztrológia nem jósda, hanem iránytű (GPS), felfedi vele a titkot, és baleseteket képes szerencsésen (is) átvészelni. Na, ez az az eset, amikor teret nyerhet a szabad akarat, vagyis Plútó esetében a brutalitás is elkerülhető...

 Csak egy példa: Alfréd von Krupp német gyáriparos Skorpió ascendens esetében, annak az uralkodója Plútó a 8. Házban a születési képletében. Vagyis „bitang gazdag” ember hírében állt. Aki, amúgy mellesleg nem árja származása ellenére bármilyen nehéz helyzetből talpra tudott állni. Plútója az Ikrekben jelzi, jól forgatta ki-be a szavait. Háború után 12 évre ítélték, de „titokzatos” úton-módon 3 év múlva szabadult nem árja amerikai – USA Ikrek ország - bankárok közbenjárásával, és visszanyerte eredeti ragját és méltóságát ...Mi a titok, ami nem titok már? Neki bejött, a (pénz)hatalommal nem árt jóban lenni, és, hogy hallgatni arany!

   Lássuk jegyről-jegyre...és csak a 8. Házat nézzük!

 Kos ascendens esetében Mars az uralkodója a 8. Házban negatív esetben a cselekvő energia megbénulására lehet következtetni, vagy jelent túlzó pénzkövetelést és kiadásokat a partner részéről. Önfejű öröklési veszekedésre is lehet számítani; vakmerősége életveszélybe sodorja, de másokat is, valamint a haragtartása boldogtalanságot okoz mindenkinek. Pozitív esetben egészséges szenvedélyes vágyakozást és szexuális nemzőerőt sejtet, bátor tudatalatti ösztönzésről lehet ilyenkor szó. Sikerének titka a belülről jövő lendületes indítás, ami ezt jelenti, hogy a saját érdekében a részestárssal is szövetkezik...

  Bika ascendens esetében Vénusz az uralkodója a 8. Házban a pénzügyekre, az örökségre és mások pénzére vonatkozik minden titok nyitja. Hogyan is? Nos, jó esetben itt az járja, hogy a hozományra „utazás” sejthető, vagy pedig a partner gazdagsága révén gyarapszik. Summa-summarum, ebben az esetben a házassága(i) és örökségeken keresztül nyereséghez juthat pironkodás nélkül. Ha a Vénusz más bolygóval negatív fényszögkapcsolatban áll, érzéketlenné válik a jóra, így már nem titok: komoly veszteségek és csalódások érik (hűtlenség következtében, pl.), számolhat pereskedéssel, partnere kiforgatja az utolsó fillérjéből is...

 Ikrek ascendens esetében Merkúr az uralkodója a 8. Házban ki hinné, pedig így van, aki (túl) sokat beszél az az igazat úgyse mondja el. Itt nem lehetséges, de a konfigurációja elárulja. Miért jó, ha (meg)tudjuk? Erre nincs jó válasz, de a hazugságokra és főleg az önbecsapásokra kiváló „nyelvbilincs” tud lenni. Itt a végletesség, és a manipuláció a titok kulcsa. Ádáz intellektusa van, amivel másokat is „megmérgezhet,” és meg tud nyerni ravasz módon a személyes ügye érdekében. Az igazi motivációit homály fedi, szavainak mögöttes értelme, mögöttes célja van. Jó esetben kiváló lélekbúvárok, nyomozók és piackutatók, a titok leple alatt!

 Rák ascendens esetében Hold az uralkodója a 8. Házban „jelzi”, sokáig erősen titkoltan, bujkálva határozottan kerüli a langyos, közepes, diplomatikusan egyensúlyozgató (belső) lelki beállítottságot. Kezdetben, a rokonszenvük valaki, vagy valami iránt teljes, majd az ellenszenvük elmélyül, és ez a közömbösségtől a jéghidegségig (el)fajul(hat). Előbb-utóbb az is kiderül, hogy ebben a konfigurációban milyen hatalmas élmény egy ilyen ember szeretetét élvezni; ám aki gyűlöletet keltett (egy Hold 8. Ház helyzetű emberben), az jobban teszi, ha elköltözik, de jó messzire! És mindezek tudatában, vagy ezek ismeretében pénzügyekkel, kutatással, nyomozással vagy akár politikával foglalkozik ( és itt van még a szexualitás is!), alig hihető dolgokról (sokat) tudna beszélni...

 Oroszlán ascendens esetében Nap az uralkodója a 8. Házban a következőket világosítja meg: miután a Nap a fővilágosító, így amikor (képletesen) eltakarja egy felhő a ragyogását, akkor aki ezt helytelenül értelmezve kétségbe esik, az valójában „latens öngyilkosságot” követ el, miközben érthetetlen, és felesleges bármilyen pánik. Mégis megtörténik! Ilyen állásban, szinte mindenki gyakran érzi magát olyan a hangulatban, hogy ez itt a vég! Ez nem egy könnyű állapot, sokszor kell mélyre hatolni a benső világába, hogy megtalálja a tervei keresztülviteléhez szükséges új életerőt. Jó esetben, egy nemes lélek rendelkezik azzal a képességgel, hogy amíg felhő takarja a Napot, addig olyan döntéseket hozzon, amelyekkel visszanyert világosságban visszatalál a saját jó útjára...

Szűz ascendens esetében Merkúr az uralkodója a 8. Házban 150°-ban áll szemben a planéta (asztrológiailag), nevelője is tud lenni ez a fajta konfiguráció. A titok, hogy bennünk a negatív és a pozitív tetteink a muzsikához hasonlóan képesek rezonanciálisan visszhangzani. Akár az Ikrek esetében is, sokszor előfordul, hogy van, amikor azzal mondana a legtöbbet, amit el kellene hallgatni. Itt a bizonytalanság, a félelem, és az elmúlás gondolatával való foglalkozás „öl és butít”. Más esetben, nincs senkinek a homlokára írva, hogy kinek válik előnyére mindez, hogy egy titok például jó vagyonkezelésre készteti, és az élet mulandóságának problémája, a bölcs metafizikai érdeklődés inkább gyógyító, mint idegesítő!

Mérleg ascendens esetében Vénusz az uralkodója a 8. Házban máris jobb, ha a lényegre tapintok; és ismét lehet gondolkodni azon, miért is emlegetem fel oly gyakran: a horoszkópban az van, ami látszik, és nem az, amit látni szeretnénk. Kellemetlen része a dolognak, milyen fájó, és égető titok tud lenni esetében, amikor kedvelt szokásokkal kell felhagyni, szerelmi krízist eltitkolni (csalást), titkolni egy közelálló elvesztése feletti fájdalmat, bárminemű feloldás reménye nélkül – mindenki előtt sírig is eltartóan. Ebben az esetben, ki hinné, hogy a pozitív is komoly erőpróba, hogy szerelemvággyal ne essen túlzásba, vagy pedig pénzügyi előnyökkel kell egy jó házasságot, egy hozományt úgy „tálalni”, hogy irigységgel ne keljen hadakozni.

 Skorpió ascendens esetében Plútó az uralkodója a 8. Házban, ahogy a példában is felhoztam, a bolygó (asztrológiailag!) nem hazudtolja meg önmagát: élet-halál ura. Mindezt titokban tartani (élet)művészet! Nincs értelme itt kertelni, iszonyú egyszerű a helyzetem (asztrológiailag mindenképpen) két végletben összegzek. Jó rokoni, és baráti helyzetben az uralmi pozícióba hozza, vagy élete végéig idegeneknek kiszolgáltatottan lenni. Misztikus alkat, az élet és a halál titkainak ismerője, hihetetlen (lelki) teher mások szomorúságán meggazdagodni (temetkezési vállalkozó, pszichiáter, stb.). Kellemetlen esetben műtétek, sérülések „részvevője” úgy is, mint sebész pl., akit úgy érhet ugyanaz, mint ami a „képesítése”. Jó pénzember, vagy uzsorás!

 Nyilas ascendens esetében Jupiter az uralkodója a 8. Házban senki nem hinné, hogy az „örök jótevő” milyen ámokfutásra képes ebben a szektorban. Nyugtalanító szerepvállalásával kezdeném, miszerint egy parányi ártalmas fényszög is elég ide, hogy egy fegyelmezetlen, fanatikus, bestiális, önhitt természetet váltson ki (önmagából). Azt vallja, hogy a cél szentesíti az eszközt, amiben nem „válogatós” (hamis tanúk, félrevezetés, csalás, stb.). Persze, hogy ellenkezője is igaz lehet, amikor harmonikus, miszerint a részes-, vagy házastársával együttműködő, és nem egy (vég)elszámolást sikeres hajt végre nyereségesen, (halál)félelemtől mentes, és senkit sem hoz kellemetlen helyzetbe; ott segít, ahol tud, az, aki jókor, jó időben, jó helyen van éppen...

 Bak ascendens esetében Szaturnusz az uralkodója a 8. Házban, itt olyan emberről van, ill. lehet szó, aki bármit csinál, azt meggyőződéssel teszi, nehéz letéríteni az útjáról. Kegyetlen dolog az őszinteség, amikor ilyen (asztrológiai) helyzetben hangtalanul kell tudtára adni itt, és most a több ezer éves tapasztalatunkból, ahogy önmagának is a sírig tartóan kell palástolnia mitől is lett irigy, féltékeny, igazságtalan, és gátlástalanul a hatalomért küzdő. Az biztos, hogy akinek kellemesen áll a képletében a Szaturnusz, azt a nagy munkabírás, kitartás, és jó szervezőkészsége jellemzi, akkor azt is titokban kell tartania, érthető módon. Ilyenkor az egészséges önmegvalósítás, a hatalomszerzés motiválja, a kötelességtudat és az akarat vezérli, maradjon sírig tartóan ez is titok...

Vízöntő ascendens esetében Uránusz az uralkodója a 8. Házban, ez se semmi! Jellemét tekintve az eredetiség, jó értelmi képességek, becsvágy, kutatói, tudományos és analitikus hajlam jellemzi. Viszont, amikor önmaga, vagy az élet úgy hozza/hozta, hogy önmaga lép le/ki az élet egészséges körforgásából; akkor kicsinyes, nyugtalan természetű, kritizáló hajlama, rendkívül kellemetlen, kiismerhetetlen becsvágya pedig szinte már beteges, az nem titok ebben a műfajban. Tehát, ha kellemetlen áll e zónában, a keserű valóság nem a mese kategóriája, és valóban titok, mikor ismeri fel jó maga, hogy igazából önmagának árt a legtöbbet, másokról nem is beszélve. Persze, ha pozitív, támogatja a zseniális gondolkodást, megkapja azt, amire vágyik, akár egy pillanat alatt is....

 Halak ascendens esetében Neptunusz az uralkodója a 8. Házban – legyen az bárhol is – nem meglepő, hogy mindenkor, minden helyzetben átlagon felüli érzékenysége miatt nehezen boldogul a fizikai világban, így inkább egy képzelt világot alkot magának – tagadja ezt a sírig (csak azt nem értem miért). Tagadja azt is, hogy hamis önámítással, olcsó hamisítással traktálja saját magát úgy, mint (akár) másokat. Negatív fényszögben az a szokás, hogy szinte „felszívódik”…Bort iszik, és vizet prédikál. Persze, nem titok az sem, hogy akinek (itt is) van védőfelszerelése, harmonikus fényszöge, az szerencsésen házasodik, és a hozomány annyi, hogy az már nem publikus, legyen az ő titka...

Megjegyzés: a teljességhez hozzátartozik, hogy az elemzés alapja végig az ascendens uralkodó bolygója. Viszont, nem feltétlenül szükséges így tudni, hogy csakis az Első Ház ura szerint „működik” ez a rendszer. Bárki, nyugodtan (!) olvassa el, hogy a 8. Házban melyik planéta helyezkedik el a születési képletében – nem titok – és ebből le tudja vonni a megfelelő tanulságokat. Ha a fentiekben (is) 60-80 %-ban közel jártam a lényeghez, akkor ezzel sokkal közelebb került mindenki a valósághoz, mint ahogyan hitte volna! Ha mégsem, akkor viheti – ha úgy gondja – a sírba is, vagy pedig rájött valamire, ezért most utánamegy a titkainak, amit valaki eddig is végig tudott...

 Az évtizedek alatt elkészített számtalan horoszkóp után is határozott meggyőződéssel állítom – és így is cselekszem - , hogy nem mindegy, mit és hogyan hozok a kérdezőm tudomására. Példának okáért, egyik esetben a Jupiterrel, örök jótevő szerepkörben kell megbirkózni a feladattal annak is, aki „kapta”, és annak is, aki mindezt elszenvedte (a másiktól), annak rendje és módja szerint. A többiekről itt most nem is beszélve, ismétlem sokadszor, nálam az asztrológia nem jósda, hanem iránytű (GPS) felfedi a titkot, és (bal)eseteket képes szerencsésen átvészelni, vagy elkerülni...

 

 Ebben az esetben az az alapszabály érvényesül, hogy aki tudja a születési képletében az aszcendenstől függetlenül, melyik planéta áll a 8. Házában bátran vegye bele az értékelés során, és vonja le a megfelelő tanulságokat.

 

  
Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

 Információ: s.gergely@t-email.hu címen, vagy +36-30-9391-338 telefonon.

 (2014.02.03, Megtekintés: 150)

 

 


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

erdély

(melinda, 2014.02.05 15:45)

Nagy kár, hogy kihagyja a 12-tes házat. Az aszcendensem uralkodója, a Plútóm, ott van. No meg a Vénusz is, és ez kiváncsivá tesz.. :)

Re: erdély

(S.G, 2014.02.07 10:39)

Kicsit nagyobb mélyebb lélegzetvételű a 12. Ház - gondolom én. Skorpió ascendens esetében Plútó az uralkodója a 12. Házban, a bolygó (megint asztrológiailag!) nem hazudtolja meg önmagát: vagyis az élet-halál ura. Mindezt titokban tartani (élet)művészet, csak ismételni tudom magam! Itt sincs értelme kertelni, iszonyú egyszerű a helyzet két végletben maradt minden. Kellemetlen része a dolognak fogság, rabság érzetét kelti; még akkor is, ha egyáltalán nem büntetett élettel jár (jeligében adja meg a választ, hogy "Erdély", és nem is mondtam keveset). Itt van az is, hogy egyesek (titokban) jó szolgálatot tesznek a hatóságnak, aminek nem szabad kiderülnie az emberek előtt (álnéven teszik meg, pl.). Másik esetben, hogy kellemes része a dolognak, kiváló pszichológiai érzéket ad pl. rejtegetett (súlyos) titkok őrzésére úgy, mint akár, pl. más pénzügyi (piac)kutatói képességekre is egyaránt. Külön kérdésre pedig, a Vénusz esetében, pedig bátran olvassa el a Bika, Mérleg fejezeteket, és kiegészítést kap onnan a - itt a saját - titkokról...

erdély

(melinda, 2014.02.11 09:37)

Köszönöm válaszát! Ahogy mondja, titkot tartani míg végső megoldást nem találunk, művészet. Kedvelt szokásokról lemondani, anyagi veszteségekből kilábalni erőpróba, viszont semmi nem tart örökké. A rossz se, nem igaz? :)

Re: erdély

(S.G, 2014.02.11 10:44)

Ide illik, nem én mondtam, de mondhattam volna:
"Az emberi fajnak két nagy problémája van. Az első: eltalálni azt a pillanatot, amikor valamit el kell kezdeni. A második: eltalálni azt a pillanatot, amikor abba kell hagyni." (Paulo Coelho)