Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


„…A VILÁG NEHÉZ JÁTSZMÁRA SZEMELT KI.”

2013.07.07

Aktuális „jelentés” az asztrológus szemszögéből, avagy a horoszkópban mindig az van, ami látszik, nem az, amit látni szeretnénk.

 eu-hu.jpg

 

Winston Churchill a zürichi egyetemen tartott beszédében (1946. szeptember) egyfajta „Európai Egyesült Államok” létrehozását szorgalmazta, ami nem más, mint az európai népek – vagy legalábbis jórészük – közösségének újrateremtése és egy olyan otthon létrehozása számukra, amelynek oltalmában békében, biztonságban és szabadságban élhetnek. Egyfajta Európai Egyesült Államokat kell létrehoznunk – mondotta „az akadémia ifjak” előtt!

A mostani (júliusi) események hírei kapcsán jutott eszembe mindez, majd asztrológus lévén egyértelmű volt a folytatás…

2004. május 1-jén „frigyre léptünk”- egészen fiatalon, alig 15 éves kamaszként -egy 1951. április 18-án „szerelmetes kedvében” járó valakivel, aki valójában a rokonunk, szomszédunk, lakótársunk itt e földrészen. Korábbról (több ezer éve) már jól ismertük egymást, csak menetközben váltogattuk, forgattuk a köpönyeget,vagy erőszakkal adták ránk, de a házasság tényén ez mit sem változtat. Volt itt már szinte minden, hűség eskü, csalás, lopás, hazugság és még a megrontás kísérlete is fennállt…nekem legalábbis úgy tűnik, ahogy ez egy házasságban is előfordul(hat).

Maradok a mesterségemnél és az én nézőpontomból igyekszem érthetően kifejteni, hogy mit hozott nekünk (az országnak) ez a házasság eddig, mit tartogat(hat) a számunkra, majd mindenki elgondolkodhat, hogy  a saját életében mennyire váltak valóra a reményei…ha voltak egyáltalán.

A mellékelt kép mindegyike Nap horoszkóp. Az értők, és a gyakorlók tudják miről beszélek, de mivel a szövegben van a lényeg, az érdeklődőknek is szabad a gazda. Szokásom szerint, a Charubel témát is szóba hozom, ami számomra is „beszédes”.

europai-egyesult--allamok.jpg

 Hat állam 1951. április 18. Hat állam Párizsban aláírja az Európai Szén-, és Acélközösségről szóló szerződést.

Nap 27°-on állt a Kos jegyben

Kép: „Kertjében fákat nyeső ember.”

Értelmezése: Ez egy olyan feladat, amikor  valaki – nem máshol, és nem  másokéban - a saját kertjében eltávolítja a fölösleges hajtásokat, hogy a  termékenységet előmozdítsa és azt fenntartsa

honlap-magyarorszag.jpg

 

1989. október 23-án kikiáltják a Harmadik Magyar Köztársaságot (igaz délben, de most a napfelkelte horoszkópot készítettem el SG).

 Nap a 30°-on állt a Skorpió jegyben

Kép: „S alakú tekerőző kígyó.”

Értelmezése: „Nagyon okos, érzékeny és gyengéd. Nehéz becsapni, mert hamar átlátja a dolgokat.”

 SYNASZTRIA

(Két képletet egymásra helyezése és az egzakt, legfontosabb pontok elemzése)

Nap (EU) – Nap (HUN) szembenállás van (27° Kos és a 30° Skorpió), miszerint: erőfeszítéseik  el-elapadnak. Közös életük során néha kedvetlenség, fáradtság vagy feszültség lehet úrrá  a mindennapjaikban. Mindazonáltal mindegyiknek a maga módján helyén marad az esze, és profitálhatnak  a másokhoz fűződő kapcsolataikból. A „személyes kapcsolataik” és egyéb kontaktusok is  állandóan különös jelentőséggel bírnak majd. Jó esetben, soha sincs értelme kihátrálni a kapcsolatból. A megkezdett dolgaik a feszültség közepette is többnyire képesek beérni, de az is igaz, hogy egyesek viszont nem, vagy sohasem. Hiba lenne/lesz elkeseredni, mert valamit biztosan megtanul(t) itt  mindenki  önmagáról. Ha odafigyelve, élete és fejlődése szerves részeként fogja fel a leírtakat, tudomásul véve a veszteségeket is,….bármit újrakezdhet.

 Plútó (EU) – Hold (HUN) együttállás van (Plútó 17°27’, és a Hold 19°16’ Oroszlánban), miszerint:  életük során érzelmi adottságaik önérzetességről árulkodnak. Nagy hangoskodások kíséretében  megy az adok-kapok, ami jó esetben akár jelentős építő változásokat is hozhat  az életükben (viszont rombolást is, ha elvetik a sulykot). Nem biztos, hogy mindez tudatos, és szándékosan akarnak ártani a másiknak, de akaratlanul is olyan dolgokat hoznak a felszínre, amelyek lehetnek úgy gyomorforgatóak, mint ahogy intuitíve segítők is. Ez nem jósda, hanem összevetés, és ha ezeket az adok-kapok helyzeteket  ki tudják védeni, akkor sokkal, de sokkal könnyebben el tudják hárítani a konfliktusokat, és az igyekezetük nem lesz sziszifuszi görgetés…

MC (EU) – Jupiter (HUN) szembenállás van (MC 12°04’ Bak, Jupiter 10°49’ Rák), miszerint: jellemeiket illetően őket valami egyszerre két irányba húzza! Az a kérdés, a  teljes szabadság, vagy a jól bevált, biztonságot adó rutin a két pólus. Nem mindig tudják pontosan meghatározni, hogy most akkor lépjenek-e, vagy vonuljanak vissza. Tagadhatatlan, hogy átütő – ez lehet akár építő, de sajnos romboló is  - változásokat képesek végrehajtani a közös életük során. Különösen igaz ez, amikor terhesnek érzik a házon (kapcsolaton) belüli, az egymástól , de önmaguktól is idegen kötelezettségeket, vagy felelősségvállalásokat.

Magyarország képletéből: 2013. július hónap!

Tulajdonképpen ez keltette fel az érdeklődésemet a napi hírek hallatán. Vajon, ebben a „műfajban” (következtetés tudománya SG) mit mutattak volna a kombinációk, ha előre belenézünk? A horoszkópban mindig az van, ami látszik, nem az, amit látni szeretnénk. A dolgok történnek. A kulcsszavak segítségével állítottam össze a Merkúr 11. Házra „eső” negatív – quadrát - fényszöge miatt. Már nem kezelhetjük meg nem történtnek! Ha tudtuk volna előre, vajon mit tehettünk volna, és most hogyan is megy az élet ennek utána!

2013.július 1-je és július 31-e között az „járja” a jelek szerint: remények, tervek megvalósítása kívülről instabil. Felületesség a támogatók, intrikálások a nexusok részéről, primitív pletykálódások, rosszindulat a bizonytalanok, fejletlenek részéről, értetlenség a „jóakarók” körében.

Hogy pontosítsak – meglátva ezt majd eldobtam az agyam, annyira világos, és egyértelmű – házon belülről (Magyarországról) Merkúr negatív fényszögének alapján az eszméiben és gyakorlati kérdésekben rugalmatlan vagy felelőtlen számító csoportok, egy meggyengült funkcionális helyzetből „kiteregetik a szennyest”. Vajon, mi lesz ebből akkor, ha előre tudjuk? Semmi! Mert a meccset egyszerűen, így kell(ett) lejátszani! Nekem úgy tűnik, hogy ezzel – jó okom van, ill. lett rá – csak röhögni kell magunkon, és mind ezt önként, dalolva! Az „egymás társaságában játszott szerepeinket” – kivisszük a személytelen jó és rossz nexusaink közé (is)!

Emlékeztetőül: „a zürichi egyetemen tartott beszédében Winston Churchill egyfajta „Európai Egyesült Államok” létrehozását szorgalmazta. Ez nem más, mint az európai népek – vagy legalábbis jórészük – közösségének újrateremtése és egy olyan otthon létrehozása számukra, amelynek az oltalmában, békében, biztonságban és szabadságban élhetnek. Egyfajta Európai Egyesült Államokat kell létrehoznunk – mondotta „az akadémia ifjak” előtt!”

Magyarországon elfelejtették ezt, vagy nem is tudnak erről se így, se úgy! Bakfitty (öngól)!

Európai Egyesült Államok képletéből: 2013. július hónap!

Tudjuk, a Hold uralma alatt a „bárminemű társulat” óránként képes „produkálni” különféle dolgokat, így az érzelmek hatására még a legkisebb benyomásokra is a pillanatnyi hangulatának megfelelően ködösen és homályosan (Tüzes Nap, a Hold uralkodója jegyében!) túlreagál dolgokat. Akit érdekelt, láthatta egyenes adásban. Ez is „Sors adta-teremtette” Víz-jegy adta hatás - meg sem próbál elhatárolódva védekezni (ezért sebzik túl már mérsékelt otrombaságok is önmagukat, önmaguktól). Ne feledjék, most az ő képletükről szólok!

Mozi van, emberek! Vagyis, ha az élet nehéz, és élei sebeznek - egy fontos Tűz-elem, a Víz jegyében „állapotában” ember és intézmény is - kimondottan hajlamos vágyálmokba, vagy illúziókba menekülni. Ehhez nem is kell okvetlenül elaludni: elég, ha egy ideig nézzük, és belehallgatunk a nyílt (néha kissé hangos) párbeszédükbe, és máris kész a fizetett reklám, mert ez nem a „mindig TV”, nincs ingyen (sajnos) a sok süketelés. Remélem követik, hogy csak erről az egy hónapról, a júliusról, a most-ról van szó!

Mindenki maga teremti meg a saját valóságát (mozizhat, pl.). Most úgy fest, ha jól átgondolja a helyzetét, hogy a saját választásai és/vagy elképzelései lettek a valódi korlátai. Vajon mennyiben helyesek a másokról alkotott feltételezései, elképzelései pl.? Ismételten és folyamatosan ellenőrizze a mások iránti elvárásaival kapcsolatos előítéleteit, legyen türelmes, fokozza önfegyelmét, és az út nemsokára megnyílik a megoldások előtt - írja a konfigurációja.

A 3. Házra „vetített” negatív aspektusból kikövetkeztethető quadrát a kommunikáció minden fajtáját megvillantja. Miután az elszigetelődés házából „sugároz”, a tisztelt társaság ösztönzavarokról ülésezik (meleg kérdés, pl.), amikor gyakorlatilag az élet szeretete lenne a „küldetése”, miközben a népek közt lelki gátlások és megbetegedések, ingatag lelki egyensúly tombol. Negatív értelemben vett lazaság uralkodik el rajtuk, a jellem erősen gyengülő tendenciákat mutat, pl. furatekintetű képviselő vihogva csapdossa a tenyerét egy kisgyermek stílusában, véleménynyilvánítás gyanánt. Ha ezt előre tudtuk, láttuk volna, akkor sem teszünk ellene. A népek minden korban megkapják a maguk ingyen cirkuszát. Mert megérdemlik?!

Emlékeztetőül: Winston Churchill „a zürichi egyetemen tartott beszédében egyfajta „Európai Egyesült Államok” létrehozását szorgalmazta.. Ez nem más, mint az európai népek – vagy legalábbis jórészük – közösségének újrateremtése és egy olyan otthon létrehozása számukra, amelynek az oltalmában, békében, biztonságban és szabadságban élhetnek. Egyfajta Európai Egyesült Államokat kell létrehoznunk – mondotta „az akadémia ifjak” előtt!”

Ezt nem megtapsolni kell, hanem gyakorolni, vagy jobban mondva beépíteni a gyakorlatba. Erről legyen szó a széksorok között!

2013/2014 direkciós módszer Magyarország képletéből!

(1°= 1 év az elv lényege!)

 Vénusz-Jupiter szembenállás van: a jelekből is kitűnik, igazolva a gyakorlatot, tartja magát a költségvetéshez. Erős önkontrollt gyakorol, nem valószínű, hogy hajlik a túlköltekezésre, vagy önmaga kényeztetésére. Kapcsolatai a szomszédokkal fokozatosan kellemesen alakulnak. Nem hagyja elkápráztatni magát felszínes (külső és belső) ígéretektől. A két kellemes planéta negatív fényszöge jobb, mintha kellemes lenne, mert ennek kapcsán megpróbálja megkeresni a saját mélyebb, belső értékeit. Alapvetően ez egy helyénvaló évnek ígérkezik, de végig kellő önmérsékletet kell tanúsítania, semmit sem szabad túlzásba vinnie. E pozícióban – „papíron” mindenképpen – ez évben a jó szomszédi kapcsolat gyakran válik hasznára az országnak. Kiváló mentális képességekkel rendelkezik ez a „közeg”, és rendkívül jó reklámhordozó az ország. Jó diplomáciai képességekkel most az emberekkel meg tudja értetni a célt.

   2013/2014 direkciós módszer Európai Egyesült Államok képletéből!

(1°= 1 év az elv lényege!)

Uránusz-Hold együttállás van: utóbbi bolygót (Holdat) a mundán képletben az 5. Házban „csípte meg”, miszerint az alapkérdés a Szűz jegyben egészen pontosan a következő, e háznak a pszichológiai iránya az egészséges utódszerzés, a nemzés kérdése. Első olvasásra is biztató – elfogultság nélkül - a szerelmi élet és a szexualitás kérdéseiben értelmes intézkedések születhetnek. Majd ezen túlmenően a szórakozásban való öröm, sport, művész-élet, nevelőmunka jó támogatást kap. A korszakot eredetiség, jó értelmi képességek, becsvágy, kutatói, tudományos és analitikus hajlam jellemzi az Európai Egyesült Államok képletében. Váratlanul – uránuszi sajátosság - megpróbál lépést tartani az életében adódó szükséges változtatásokkal, de hű marad eredeti önmagához, és nem enged a helyesnek tartott meggyőződéséből, a zürichi alapelvből akár, pl.

 

Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

https://steinergergely.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/horoszkopja-elkesziteset-kerje-tolem....html

 

Információ: s.gergely@t-email.hu címen, vagy +36-30-9391-338 telefonon

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.