Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÉSZSÉG ÉS HAJLAM A BŰNRE...

2017.04.26

KÉSZSÉG ÉS HAJLAM A BŰNRE

- a hét főbűn megközelítése az asztrológia szemszögéből -

 

 

A hét főbűn olyan negatív jellembeli tulajdonságokat jelöl, amelyek készségeket, hajlamot jelentenek a bűnök elkövetésére. A hét főbűn: kevélység (büszkeség), kapzsiság, bujaság, irigység, torkosság, harag és lustaság (jóra való restség). 8. bűnként  a hazugságot szokás említeni. Az asztrológiában mindegyiknek van  megfelelő bolygója, a planéták (mindig) készek a szembesítésre

 

Elég  rápillantani  egy-egy születési képletre, azonnal látható, kivel is van dolgunk.  Az tény, hogy az asztrológusok is  gyakran  kénytelen-kelletlen beállnak  az élőket  patológiázó tudorok közé: mentsük a menthetőt! Az  élőnek mindig hasznára válik/válhat a szembesítés. Bárhova tartozó legyen  a véleményt nyilvánító (lélekgyógyász,lelkész stb.) azonos  a véleményük abban,hogy : az ember halandó lény, ill. teremtmény, és  valódi titkaikat   – a testtel  együtt – mindig sírba viszik!

 

A bűnök  bemutatása itt  és most nem személyeskedés, csupán érdekesnek és érdemesnek tartottam e téma asztrológiai szempontból történő  tárgyilagos feldolgozását.

 

  1. A kevélység asztrológiai megfelelője a Szaturnusz!

A planéta a Sors jelölője. Elégségesen utal arra, hogy hatalommal felruházott embernek ez büszkeséget jelent, mivel úgy érzi ő erre hivatott. Nem képes megőrizni a józanságát, mert végtére is ő a kiválasztott! Egy kevély emberrel való találkozás során megállapíthatjuk, lehet az bármilyen szent ember is, nála bizony hiányzik az alázat! A kevély embert a Szaturnusz úgy adja tudtunkra, hogy bizony nem áll a helyzet magaslatán, és neki a „határ a csillagos ég”. Hozza az ilyenkor vele járó megmerevedés képességét, úgy véli ő egy tévedhetetlen földi halandó, amit mi sokszor el is hiszünk. Ám legbelül mégis csak egy szürke eminenciás, mondhatni, egy kis senki. A kevély ember nem látja reálisan, hogy az élet egy küldetés! Neki többnyire ismeretlen az a szó: alázat. Asztrológiailag összefoglalva: akinek a születési képletében esésben, vagy negatív aspektusban áll a Szaturnusz, akkor ez már magában hordozza a kevélység csíráit! Sorsszerű, hogy egyszer, valamikor az élete során amikor ez  előjön, márpedig előjön, akkor vajon kitől és mitől nyerhet feloldozást? Csak úgy, ha alázattal szolgál egy nemes ügyet. Pillantson rá ön is a születési képletére, és megláthatja a saját helyzetét, szerepét, de visszatekinthet az eddigi életére is, megállapítva azt, amit érdemes megállapítani. Ugyan továbbra is fél szembenézni az igazsággal, de kényszerítse önmagát arra, több tiszteletet tanúsítson mások felé, s ne feledje a küldetését!

 

  1. A fösvénység asztrológiai megfelelője a Mars!

Azzal, hogy „a fogához veri a garast” számomra elég egyértelművé tette ez a bolygó, hogy ehhez „pofa kell”! Amikor élére állítja a pénzt, az valójában egy mély „bevágás”. Ez igazán egyenlő az agresszivitással, ami kihoz mindenkit a béketűrésből. Mars igen jól szimbolizálja ebben a túlzást. Ekkor hangzik el: Kilóra megveszlek! – ami nem más, mint bicskanyitogató szarkasztizmus. Neki a megoldandó feladat, az adakozás lehetne! Szó sincs arról, hogy arra kérjük, ossza szét a vagyonát a nincsteleneknek, és anyagias szemléletét sem kell megtagadnia. Az adakozás egyben egy jó vezetői képesség is. Ha élére tudja állítani a fillérjeit, akkor azt is meg tudja mutatni, mindezt hogyan kell csinálni? Összegezve, akinek a Mars a születési képletében nem megfelelő jegyben, vagy házban van, önmaga is felismerheti azt, és senki sem akarja őt a képességei, vagy vagyona miatt megskalpolni. Ellenben nincs feljogosítva arra, hogy erőnek erejével kibabráljon kevésbé ügyesebbekkel, mert neki a Dárius kincse sem elég. Mi, akik nagyon másak vagyunk, csak azt szeretnénk látni/tudni, hogy honnan és mitől az a lendületesség és energikusság, amivel kivitelezte a sikereit.

 

  1. A bujaság asztrológiai megfelelője a Vénusz!

Egy percig sem kell azon gondolkodni, hogy miért ez a planéta e kifejezés megfelelője, hiszen az érzékiség minden emberben ott lapul, és csak arra vár, hogy megnyilvánulhasson. Egy kedves női és férfi arc mögött szinte mindig benne van a kéjsóvárgó és élvhajhász attitűd. Miért lenne bűn, ha valaki szexis? Mégis, mi ezzel a gond? Nos, a több ezer éves gazdag és sűrűn ismétlődő életek során nem jutottunk el arra a felismerésre – férfi és nő egyaránt -, hogy nem kihasználható tárgyként, hanem érző lényként, személyként kéne egymásra gondolni. Esküdözés megy égre-földre, hűségről szól és mindörökre, vagy ásó-kapa nagyharang, ami elválaszthat. És mi a tömény igazság? Mindenki lyukra fut… A boldogság kék madara illúzió, csak a fecsegésre és egymás izgatására jó. Amikor a születési képletében mindenki erre vet egy pillantást, hogy bűnbocsánatot keres, annak nem vigasz, ha a megfelelő jó szót megtalálja a bűnbocsánatra, mivel csak egy legény marad itt talpon, az a Toldi, ám ő is csak a rudat tartja! A lényeg: ebben az esetben mindenki mellébeszél, az igazat elhallgatja. A bujaság úgy véljük a kisebbik bűn, mert azt gondoljuk – jól gondoljuk, így – kellemes dolog, értelmes időtöltés és szinte mindenki fogadó kész rá, csak az a harmadik ott ne lenne! Akkor minden szép és jó lenne!? Tisztaság itt az orvosság, ám „a nézés nemzé a gondolatokat. A gondolat nemzé a tetszést. A tetszés nemzé a kívánságot. A kívánság nemzé a szokást. A szokás nemzé a kétségbeesést.” Itt a mese vége, ami nem is mese…

 

  1. Az irigység asztrológiai megfelelője a Jupiter!

A szerencse planétája elégséges ok arra, hogy itt erre hivatkozzak. Csak a szerencsétlen teheti/teszi meg azt, hogy elkívánjon bármit is attól, akinek megadatik. Irigység az is, ha valamit nem akarunk meglátni. Röviden: ezzel a bűnnel a jövőbeni dolgokat hárítjuk el magunktól. Távolabbról nézve, a szemünk előtt levő szerencse felett hunyunk szemet. A születési képletünkben a Jupiter a nagyzolási képességinket kívánja tudatni. Az (asztrológiai) írástudónak a ház, vagy jegyhelyzet alapján tisztában kell lennie, ill. tisztán látja az irigység bűnhordozóját. Az irigység egyben a nagyképűség zászlóvivője is, ami csupán szalmaláng természetét hivatott szemléltetni: jöttem, láttam és leléphetnék! Az irigy ember képtelen megértő lenni az iránt, hogy mások szerencsésebbek nála. Még a legapróbb egészséges jóindulatot sem tudja táplálni önmagában, hogy mindezt el tudja viselni. A féltékenységre való hajlamra is lehet következtetni egy horoszkópból, ami ugyebár a  kisebbségi érzetből fakadó. Az önbecsülése hiányát szemlélteti itt mindenki mások, de még önmaga előtt is. Mivel önmaga a valósággal való szembesüléskor az irigység érzetét hozza ki magából. Tehát bűn az, aki szerencsétlenkedik? Nos, ez a dolog akkor hatványozódik igazán, amikor elkezdi magát sajnáltatni. Joggal lehet arra kérni, hogy előbb önmagával szemben tanúsítson szeretetet és több jóindulatot, majd ez megy kifelé, mások felé is. Így lesz? Fogalmam sincs, de biztosan így van, ha az Egyetemes Törvény eképpen hozza a tudomásunkra az igazságot. Miért ne hinnénk neki?

 

  1. A torkosság asztrológiai megfelelője a Hold!

 Ez az a dolog, ami semmiképpen sem kerülheti el a figyelmünket, mert úgy és annyira látszik, mint az égen a csillagok és maga Hold is! Egyszóval emberünknek a születési képletében a mértéktelenség éjjel-nappal világít. Nappal nem is kell eltakarnia önmagát, hisz az evésben-ivásban bűnös széltében és hosszában is az űrből ugyanúgy látszik, mint a Kínai-fal. Akkor még nem is beszéltünk a mértékletesség reciprokjáról, vagyis a szeszes ital mértéktelen fogyasztásáról, ami kikövetkeztethető. A hatalmas bendőjű, és az ettől túlsúlyos ember számára káros hatású ételtől és italtól - csak kevesen látják be, hogy ez a fajta életvitelük - mennyire kihat egészségükre, a karakterükre, sőt az értelmi képességüket is beszűkíti. Nem, és nem, mert kell a hely a bűnös étel, ital belapátolására! Itt most az asztrológiáról beszélünk. A képletben elég egyértelműnek látszik minden, és bár felszólíthatom a hozzám fordulót szigorú mértékletességre az egészsége érdekében, de ez nem garancia arra, hogy mindez eljusson a még ép tudatig, miszerint miből mennyi engedhető meg egy (torkos) embernek. Egy józan érvem marad a végére: Kérem, ha így megy tovább, ebbe simán bele lehet halni! Érthető voltam?

 

 

  1. A harag asztrológiai megfelelője a Merkúr!

Amikor rámutatnak a hiányosságainkra, akkor bizonyos lelki folyamatok zajlanak bennünk: ki mer minket megsérteni, becsmérelni, kritizálni, milyen hatalom nevében ki meri ezt, vagy azt állítani? Fékezhetetlen harag keletkezik, és egyben bosszúvágy is születik! Nem számít az sem, hogy valós-e, vagy valótlan, de nem szabad annyiban hagyni – gyakran ezt tapasztaljuk rádióban, TV-ben is. A közösségi oldalakon is a kisebb és nagyobb (?!) emberek haragjától már-már fröcsög a monitor. Még jó, hogy köpni nem tud, de ha tehetné, biztosan meg is tenné! A harag végtére is kétszínűség, és egy emberről azonnal elárulja, hogy merről is fúj a szél! A születési képletünkben a Merkúr, mint a szelídség (a harag ellenkező megfelelője) megjelenítője olyan ritka, mint a fehér holló, de van! A szelídség egyfajta mentális erősségnek a jele. Legtöbb ember szamárságokat hordoz és vesz a szájára. Úton-útfélen tökéletlenségét árulja el azzal, amit sokszor a hiányos ismeretei alapján állít. Amikor megfelelő tudás birtokába jut, gyakran képes ugyan megbánást mutatni, de azt sem minden kétséget kizáróan. Ha képesek vagyunk, és miért ne volnánk rá képesek és a haragunk felett tudunk uralkodni, akkor intelligensen is meg lehet oldani a konfliktusokat. Vissza az elejére! Tudott dolog, hogy a Merkúr kettőssége miatt ezt a fajta állapotot sem emberbe, sem horoszkópba szerelhető modern GPS-el nem lehet ellátni, mert mindig „Van másik!” (Eötvös bohóc). Ez az állapot időtlen idők óta megmaradt az eredeti formájában: ez bűn és nem is kicsi! A harag mérgezi a lelket, de a gondolkodást is. A szelídség és a harag mióta világ a világ, nem adják meg a hőn áhított nyugalmat és az egészséges kapcsolatteremtő képességeket emberek, népek, vallások között. Az ember nem lehet olyan, mint egy birka, de nem is nagyon különbözik tőle!

 

  1. A jóra való restség asztrológiai megfelelője a Nap!

A napnál is világosabb, hogy restség (henyélés) első az elsők között, azaz az összes bűneinknek a melegágya. A haszontalan is kellően tisztában van ezzel, nem érdemes a tűzzel játszania. Már maga az is szégyen, hogy valakit fel kell szólítani, hogy cselekedjen. Nem hiszem, hogy bárki is azzal a tudattal született le, hogy „lopja a Napot!” A születési képletünkben teljesen egyértelmű, hogy jegyről-jegyre miként is álljunk a dolgainkhoz. Még az is elég nyilvánvaló - Nap jelzi is – a fejünk búbjától egészen a lábunk sarkáig a jóra való buzgóságunkat szolgálja. A születésünk pillanatában azért inkarnálódtunk – a reinkarnációt hirdetők is mondják, akár hiszünk benne, akár nem – önként azért helyeztük magunkat vissza e földi a világba, hogy az ember itt a Földön azt és önmagát „művelje” és a testi, lelki és érzelmi világát gondozza másokkal egyetemben. Tehát a Nap pont jelzi a számunkra, a Kostól a Halakig bezárólag, hogy adott csillagjegyben önmaga méltóságteljesen megnyilvánulhasson. A restség nem összeegyeztethető a tekintélyféltő viselkedéssel. A jóra való buzgalom hatalmat ad. A Nap jegyünk a személyes királyságunk és az uralkodás nem arra való, hogy mások felett gyakoroljuk azt, hanem önmagunkon. A Napot nem lehet meghazudtolni, mert akkor is ragyog, ha eltakarja a felhő, nyugodtan kivárja míg elvonul a vihar. Az embereknek is van/lehet rossz napjuk, és hibát követhetnek el, de vétkesek akkor, ha nem igyekeznek azt helyrehozni. Az asztrológiai képletünkben is jól kivehető ki az, aki szívesen és örömest cselekszik; ki az, aki a hírét képes a Nap égisze alatt nemes egyszerűséggel előmozdítani és így minden feladatát önmaga és mások kedvére is híven teljesíteni.

 

  1. A hazugság asztrológiai megfelelője a Neptunusz!

A közhiedelem szerint régebben ezt, mint a 8. bűnt emlegették. Beszéljünk róla! A hazugság, bárki nevéhez is köthető, szét tudja forgácsolni azt is, amiről úgy hittük szilárd és megbonthatatlan! Az örök álomvilágban élő ember folyton-folyvást becsapva érzi, ill. érezheti magát és a ködben tapogatózva kérdezheti: vajon ki kezdte? A hazugság a hét fő bűn mellett jól megfér a tudatunkban, olyan bolygó hollandi módjára. Előjön, előkerül amikor elő kell jönnie, így legalább elmondhatjuk: Ezt is fogjuk a nyuszira! Akinek pedig jó a gyomra, annak mindent ki kell bírnia! A születési képletben tehát ez a planéta is feltárja nekünk a hazugság igazságát. Egy életen át hétféle módon tudunk olyant tenni, hogy az már teljesen mindegy, hogy ez a nyolcadik igaz, vagy sem. Az igazság odaát van

 

Szerintem földi életünkben bűnbocsánat nincs! Nem létezik, hogy egy ember megbocsássa az ellene vétkezőnek az elkövetett bűneit, vagy valaki valamiféle feloldozást suttogjon a fülünkbe! Létezik az a bűnbocsánat – ez talán még igaz is lehet -, amikor minden ember (kizárólag) önmagának bocsátja meg a saját bűneit. Mindez csak idő és őszinteség kérdése. Mindenki megkapja ami jár neki, elvégre a bűneiért is meg kellett dolgoznia….

 

Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

https://steinergergely.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/horoszkopja-elkesziteset-kerje-tolem....html

Információ:

skype: steiner.gergely

s.gergely@t-email.hu

steinergergely@gmail.com vagy +36-30-9391-338 telefonon.

 

 

.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Budapest

(Zsuzsi, 2017.04.28 20:34)

Nagyon jó írás! :) Köszönöm!

Re: Budapest

(S.G, 2017.05.02 09:38)

Köszönöm, mi mást is mondhatnék...